Městské muzeum Nová Pakazaloženo v roce 1908

Úvod > Expozice spiritismu

Expozice spiritismu

Nová Paka se stala centrem spiritistického hnutí díky působení vůdce spiritistů Karla Sezemského (1860-1922). Jím založené nakladatelství Spirit vydávalo množství okultních publikací a rovněž periodikum Posel záhrobní, které vycházelo téměř 40 let. Ukázky těchto knih a dalších předmětů spjatých s "duchařením" najdete ve vitrínách. Hlavní část expozice však představuje muzejní sbírka spiritistických kreseb, platící za největší sbírku tohoto typu u nás a jednu z největších v Evropě. Kresby vznikaly při spiritistických seancích většinou před rokem 1945 a byly vystavovány na prestižních akcích v několika evropských zemích.