Městské muzeum Nová Pakazaloženo v roce 1908

Městské muzeum Nová Paka

Nejstarší písemná zmínka o existenci Nové Paky (Paká Mladá) pochází z roku 1357. Byla založena coby poddanské město kumburského panství, od čehož se odvíjí celá její bohatá historie. Městské muzeum v Nové Pace bylo za účelem správy přírodovědných a historických sbírek založeno v roce 1908. V současné době jsou pro návštěvníky zpřístupněny dvě muzejní budovy: Suchardův dům s historickou expozicí a Klenotnice drahých kamenů, kde jsou umístěny přírodovědné sbírky muzea a expozice spiritismu.

 

AKTUALITY

  • Novopacká muzejní noc

    V pátek 27. května 2016 od 17 hodin budou v netradičním čase otevřeny všechny expozice novopackého muzea.

  • Výstava - Stopy tvorby - Stanislav Sucharda (1866 - 1916)

    Slavnostní zahájení výstavy se koná v pátek 29. dubna 2016 v 17 hodin ve výstavních prostorách Suchardova domu. Úvodní slovo pronese kurátor výstavy PhDr. Martin Krummholz. Hudební doprovod Jana Vávrová - klavír a Jan Vávra - klarinet. Záštitu nad výstavou přijal RSDr. Otakar Ruml, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje.

  • Výstava 80. výročí založení Klubu filatelistů

    Výstava k 80. výročí založení Klubu filatelistů v Nové Pace.